Tijdens deze verdiepende bijeenkomst wordt ingegaan op de manieren waarop u als gemeente het indicatieproces anders kan inrichten. Aan bod komen onder andere het juridische aspect (welke ruimte geeft de Wmo?) en het cliëntperspectief (hoe sluiten we beter aan bij de behoefte van de cliënt?

Om ervoor te zorgen dat het niet slechts bij inspiratie blijft, is het de bedoeling dat u deelneemt met een klein ‘team’ van 3 medewerkers die binnen uw gemeente een rol spelen bij het indicatieproces, zoals een beleidsmedewerker, kwaliteitsadviseur en Wmo-consulent.

Locatie en tijd

Seats2Meet, Moreelsepark 65 te Utrecht
12.30-17.00 uur

Doelgroep

Gemeentemedewerkers betrokken bij het indicatieproces

Kosten

Geen.

Organisator
Merkbaar Beter Thuis