In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat in 2020 onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de uitvoeringslasten van het akkoord. De VNG nodigt u graag uit voor een interbestuurlijke bijeenkomst in uw regio om u bij te praten over de opzet en de stappen die de onderzoekers de komende tijd zetten.

De rijksoverheid heeft voor het onderzoek een adviesaanvraag ingediend bij de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). De ROB wordt gevraagd advies te geven over wat de extra uitvoeringslasten voor decentrale overheden zijn op alle 5 sectoren van het Klimaatakkoord, hierop te reflecteren en aan te geven wat de bekostigingswijze kan zijn. De reikwijdte van het onderzoek wordt bepaald door de kaders in artikel 2 Financiële-verhoudingswet. Op deze bijeenkomst wordt u door de VNG en de ROB geïnformeerd over de kaders en de opzet van het onderzoek en de stappen die de komende maanden in dit onderzoek worden gezet.

Locatie en tijd
  • Utrecht nabij Centraal Station, exacte locatie volgt na inschrijving

  • 15.00 - 17.00 uur (aansluitend borrel)

Doelgroep

Ambtenaren bij een provincie, gemeente, waterschap of samenwerkingsverband, die op één van de volgende manieren inhoudelijk zijn betrokken zijn bij het Klimaatakkoord:
•    als beleidsmedewerker/dossierhouder Klimaatakkoord, energie, milieu of ander gerelateerd thema in het ruimtelijk domein
•    als beleidsmedewerker/dossierhouder financiën
•    als bestuursadviseur

Kosten

Geen kosten

Meer informatie

Deze bijeenkomst maakt deel uit van een reeks regionale bijeenkomsten.

Organisator
VNG