Laat u inspireren over de integrale aanpak voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie. In deelsessies staan we stil bij verschillende thema’s die deze doelgroep van 16 tot 27 jaar raken. Natuurlijk is er ook aandacht voor de landelijke ontwikkelingen.

Programma

09.45 Inloop met koffie en thee
10.00 Landelijke mededelingen
10.30 Deelsessies ronde 1 – Keuze uit:
  Verbinding tussen onderwijs/arbeidsmarkt en zorg
  Samen met een aantal belangrijke partners op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt gaan we in gesprek over school en werk voor jongvolwassenen en de combinatie met zorg. Wat zijn actuele ontwikkelingen? Wat zijn inspirerende voorbeelden? En wat zou gemeenten en partners helpen om (de verbinding tussen) onderwijs/arbeidsmarkt voor jongvolwassenen met een zorgvraag te verbeteren?
  Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd over 16-27 
  Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd ondersteunt o.a. bij ingewikkelde casussen. Van de casussen die het ondersteuningsteam in 2019 heeft opgepakt ging een groot deel over de doelgroep 16-27. Het ondersteuningsteam vertelt welke casussen zij tegenkomen en welke oplossingen zij hebben gevonden.
11.30 Deelsessies ronde 2 – Keuze uit:
  Eén regisseur
  Eén regisseur is een veelgenoemde oplossing voor de integrale zorg en ondersteuning aan de doelgroep 16-27. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Wat zijn de ervaringen met het inrichten van één regisseurschap, wat zijn belangrijke praktische randvoorwaarden om het regisseurschap te organiseren en wat vraagt deze regierol van een professional? Significant vertelt ons meer.
  Toekomstgericht werken 
  We starten met een korte toelichting op het toekomstgericht werken, daarna gaan we in gesprek: hoe pakt het werken met het toekomstplan uit in de praktijk? Op welke manier wordt het toekomstplan ingezet en hoe maken we het concreet en werkbaar naar jeugdhulpaanbieders?  
12.15 Afsluiting
Locatie en tijd
  • Utrecht, Bartholomeus Gasthuis
  • van 10.00 tot 12.30 uur
Doelgroep

Beleidsadviseurs, projectleiders, programmamanagers, teamleiders, managers van gemeenten

Kosten

Deelname is gratis