Agenda

Een overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars etc. die de VNG (mede) organiseert. U vindt hier ook andere bijeenkomsten die we onder de aandacht van gemeenten willen brengen.

augustus 2017

24 aug

Het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) moet duurzaam opdrachtgeverschap een zet geven. Meer dan 100 overheden zijn aangesloten. Het Rijk biedt in dit kader ondersteuning voor waterschappen, provincies en gemeenten. Deze bijeenkomst geeft meer bekendheid en uitleg over het Manifest.

30 aug

Na succesvolle eerdere rondes heeft ZonMw opnieuw een subsidieoproep uitgeschreven. U kunt subsidie aanvragen om één of meer bouwstenen voor een goed werkende aanpak van verward gedrag in de praktijk toe te passen. Wilt u meer weten over de subsidieoproep kom dan naar de informatiebijeenkomst.

31 aug

Het Zorglandschap specialistische jeugdhulp verandert. Komende zomer hoort u in vijf inspirerende sessies tijdens de summerschool over thema’s voor een goede samenwerking tussen gemeenten, jeugdregio’s en aanbieders. Deze vijfde sessie is inmiddels vol. U kunt zich opgeven voor onze wachtlijst.

31 aug

Bijeenkomst naar aanleiding van de aanbevelingen in het rapport over het afwegingskader voor kinderen in de Wlz. Graag willen wij met u ingaan op de aanbevelingen en toetsen aan de hand van concrete casuistiek.