Het project Het waarderen en certificeren van raadswerk geeft een aanzet om tot een heldere en neutrale vastlegging van opgedane kwaliteiten van raadsleden te komen. Veel werkgevers hebben namelijk een beperkt beeld van wat een raadslid doet en soms telt mee dat werkgevers terughoudend zijn om iemand aan te nemen met een sterk uitgesproken politiek profiel. 

In deze afsluitende bijeenkomst worden de resultaten gepresenteerd bediscussieerd. 

Locatie en tijd

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Den Haag, Nassaulaan 12
14.00-16.00 uur

Doelgroep

Raadsleden, vertegenwoordigers van belangenverenigingen, politieke partijbesturen, het ministerie van BZK en andere geïnteresseerden. (NB: maximaal 30 plaatsen!)

Kosten

Geen.

Organisator
Nederlandse Vereniging van Raadsleden