In deze verdiepende bijeenkomst staat het delen van kennis centraal op het gebied van het grensvlak Wmo/Wlz. Er is daarbij aandacht voor de wettelijke kaders, hoe om te gaan met de overgang tussen wetten, de samenwerking tussen betrokken partijen (gemeente, wijkverpleegkundige, huisarts, CIZ), de mogelijkheden voor de aanvraag van extra kosten thuis/meerzorg, en de eventuele inzet van cliëntondersteuning.

Deelnemers worden na een plenair gedeelte in workshops verdeeld. Door middel van treffende casuïstiek op bovengenoemde aandachtspunten, gaan zij brainstormen over mogelijke oplossingsrichtingen die toegepast kunnen worden in de praktijk.

Locatie en tijd

MeetingDistrict, Blokhoeve 2a te Nieuwegein
12.30-17.00 uur 

 

Doelgroep

Uitvoerend medewerkers bij alle betrokken partijen. Samen deelnemenmet andere betrokkenen in uw lokale/regionale netwerk heeft de voorkeur (en meerwaarde vanuit het programma).

Kosten

Geen.

Organisator
Merkbaar Beter Thuis