Aan de hand van de modelmededeling en output van de rekentool geven we een toelichting op de regels en berekeningen achter de gebruikte gegevens. Hoe analyseer je deze uitkomst? En hoe leg je dit uit aan je collega's of inwoners?

Vanaf september 2020 zijn er (be)spreekuren gestart. Alle presentaties die tijdens deze (be)spreekuren zijn gebruikt, zijn te downloaden via SlideShare. De samenvattingen zijn terug te zien via het YouTube kanaal van VNG Realisatie. 
De nieuwe reeks (be)spreekuren, verdiepings- en trainingsmodules wijden we aan de verdere invoering van de nieuwe wetten in het schuldendomein, mede aan de hand van de bouwstenen in de toolkit training voor medewerkers en nieuwe vragen die wij ontvangen. De toolkit komt beschikbaar voor elke gemeente en gemeentelijke organisatie. 

Locatie en tijd
  • Online (MS Teams)
  • 10.00 - 11.30
Kosten

Aan de (be)spreekuren zijn geen kosten verbonden. 

Organisator
VNG