Op donderdag 31 oktober worden de 10 inspiratieregio’s bekend gemaakt van het programma ‘Met andere ogen’. Dit programma stimuleert de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugdhulp.  Wij nodigen u van harte uit op de conferentie Onderwijs & Jeugd. 

Naast de bekendmaking is er door de VNG samen de partners een inspirerend programma samengesteld. Keynote-spreker is ons commissielid van Zorg, Jeugd en Onderwijs, namelijk Bert Wienen. Hij is onlangs gepromoveerd op het vraagstuk wat normaal en passend onderwijs kan zijn. Wordt alles momenteel niet gemedicaliseerd? Wat is nog normaal?

Locatie en tijd

  • Van der Valk Veenendaal
  • 9.30 uur – 16.45 uur met aansluitend borrel

Doelgroep

Jeugdhulp, leerplicht, beleidsambtenaren jeugd en onderwijs van gemeenten, leidinggevenden en medewerkers van samenwerkingsverbanden, schoolbestuurders, school- en teamleiders, intern begeleiders en zorgcoördinatoren.

Kosten

€ 25 per persoon

Aanmelden

Meer informatie

Organisator
VNG