Vanaf 2021 biedt het Landelijk Centrum Toezicht Kinderopvang (LCTK) van GGD GHOR Nederland in samenwerking met VNG Naleving de nieuwe Basistraining toezichthouder Wet kinderopvang aan. De training bestaat uit 7 dagen: 6 online trainingsdagen en een online terugkomdag.

Het LCTK heeft onderzoek gedaan naar de basiskennis en -vaardigheden die de toezichthouders Wet kinderopvang (Wko) nodig hebben. Deze kennis en vaardigheden hebben een plek gekregen in de training.

Inhoud en doel van de training

Tijdens de training leert u, als de beginnende toezichthouder, de basis van het vak. U leert de systematiek van de Wko en het gebruik daarvan. De theorie, oefeningen en casuïstiek hebben betrekking op kindercentra en gastouders. Het is van belang dat u al enige ervaring heeft opgedaan, zodat u de lesstof (deels) in de praktijk kan plaatsen. Het is niet mogelijk om zonder (concreet zicht op een) een werkplek als toezichthouder Wko, deel te nemen aan deze training.

Praktijk staat centraal

De cursus is heel praktisch ingestoken. Aan bod komt recente casuïstiek en er is ruimte voor het inbrengen van eigen casussen. Ook krijgt u (huiswerk-) opdrachten om de geleerde theorie gelijk in de praktijk te brengen en oefent u met vaardigheden. Zo kunt u bijvoorbeeld een inspectierapport voorleggen aan de trainer en krijgt u daarover feedback.

Wat kunt u na de training?

Na de training heeft u kennis van de Wet kinderopvang (Wko) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U (her)kent:

 • de eisen die gesteld worden aan kwalitatieve kinderopvang;
 • de rol en de bevoegdheden van de toezichthouder;
 • het werkveld;
 • het proces van toezicht en handhaving;
 • het toezichtinstrumentarium.     

De training richt zich ook op het kunnen toepassen van die kennis in de praktijk. U leert:

 • gebruik te maken van diverse beschikbare informatiebronnen zoals het ondersteuningsportaal en wetten.nl;
 • zich op te stellen als toezichthouder door aandacht voor vaardigheden als oordeelsvorming, houding en gespreksvoering.
 • U ontvangt een bewijs van deelname van deze training.

Cursusmateriaal

Deelnemers krijgen tijdens de training diverse hand-outs, handreikingen en een wettenpocket. 

Wie zijn de trainers?

De eerste trainingsdag wordt gegeven door Klaasje Wilbrink van VNG Naleving en door één van de medewerkers van het LCTK van GGD GHOR Nederland. De andere trainingsdagen verzorgt Klaasje Wilbring samen met Elja van Diemen of Joëtta Berens, eveneens van VNG Naleving. Zij hebben allen ervaring in het geven van trainingen aan toezichthouders. Daarnaast beschikken zij over actuele kennis van wet- en regelgeving en kennen zij de toezichts- en/of handhavingspraktijk.

Locatie en tijd

De training vindt digitaal plaats. Na uw inschrijving ontvangt u hier meer informatie over.

Er zijn 7 bijeenkomsten:

 • Dag 1: 6 september
 • Dag 2: 7 september 
 • Dag 3: 27 september
 • Dag 4: 28 september
 • Dag 5: 1 november
 • Dag 6: 2 november
 • Terugkomdag: 25 november
Doelgroep

Werknemers van de GGD die toezicht op kindercentra en gastouders uitvoeren.

Kosten

De prijs van de 7-daagse training bedraagt €2650,-.

Meer informatie