Het doel van deze training is om u de basis van toezicht en handhaven van de kinderopvang bij te brengen. Daarnaast krijgt u inzicht in het stelsel van de kinderopvang en de betrokken partijen.

Tijdens de training wordt aandacht besteed aan: landelijke wet- en regelgeving, gemeentelijk beleid, afspraken en samenwerking met de GGD, toezicht en handhaving.
VNG KCHN organiseert de training op vier verschillende data. Zie het agendaoverzicht voor de overige data.

Locatie en tijd

Van 10.00 uur tot uiterlijk 16.30 uur

Doelgroep

Gemeenteambtenaren die zich (gaan) bezighouden met toezicht en handhaving kinderopvang en GGD-medewerkers, die in opdracht van de gemeente een deel van de handhavende taken uitvoeren.

Kosten

De kosten voor deze training bedragen € 130,- exclusief btw (prijspeil 2019) per persoon. Heeft uw gemeente een handhavingsabonnement bij VNG KCHN, dan is de training mogelijk gratis. Controleer dit bij de abonnementhouder van uw gemeente.

Aanmelden

Via de site van VNG KCHN

Meer informatie

Via de site van VNG KCHN

Organisator
VNG KCHN