Vanaf 1 januari 2024, dus bij inwerkingtreding van de Omgevingswet, kunt u in de viewers van het nieuwe Omgevingsloket raadplegen of iets past binnen een omgevingsplan. 

Veel VTH-ers maken in hun huidige werk gebruik van Ruimtelijkeplannen.nl om na te gaan of een initiatief past binnen het bestemmingsplan. De viewers van het nieuwe Omgevingsloket werken op een andere manier dan Ruimtelijkeplannen.nl. In deze sessie lichten we toe hoe u de functionaliteit Regels op de kaart, inclusief het 'tijdelijke' omgevingsplan en het nieuwe omgevingsplan, kunt raadplegen. Belangrijk is dat u na deze sessie ook zelf gaat oefenen, zodat u handigheid krijgt in het gebruik ervan.  

Onderwerpen

Tijdens de sessie gaan we onder andere in op de volgende onderwerpen:

  • Regels op de Kaart
  • Juridische regels raadplegen omtrent het omgevingsplan voor VTH-ers

Sprekers

  • Wimfred Grashoff (Business Liaison Manager DSO)
  • Florien de Jong (Implementatieconsultant IPLO)

Locatie en tijd

Online via MS Teams

  • Donderdag 14 december van 15:00 tot 16:30
  • Woensdag 17 januari van 10:00 tot 11:30
  • Woensdag 28 februari van 10:00 tot 11:30

U ontvangt voorafgaand aan de sessie per mail een Teams link.

Doelgroep

Deze sessie is interessant voor iedereen die zich bezighoudt met vergunningverlening.

Kosten

Deelname is kosteloos.

Organisator

VNG