Agenda

Een overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars etc. die de VNG (mede) organiseert. U vindt hier ook andere bijeenkomsten die we onder de aandacht van gemeenten willen brengen.

augustus 2018

27 aug

Buitenlandse dienstreizen, handelsmissies, hoogwaardige internationale gasten, lobbyen in Brussel, stedenbanden, het bijwonen van grensoverschrijdende congressen: telkens komt gedegen kennis van het internationale protocol van pas.

28 aug

Met de Omgevingswet wordt uw gemeente beheerder van de bodem- en grondwaterkwaliteit. Wat dat inhoudt, is geregeld in het Aanvullingsbesluit. Dit besluit is op 10 juli 2018 in consultatie gegaan. Tijdens deze bijeenkomst spreken we over de consultatie. 

29 aug

Op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau werkt iedereen hard aan de energietransitie. De ambities zijn groot, maar hoe zetten we de ambities om in concrete resultaten? Dat is de centrale vraag tijdens de bijeenkomsten.

29 aug

Op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau werkt iedereen hard aan de energietransitie. De ambities zijn groot, maar hoe zetten we de ambities om in concrete resultaten? Dat is de centrale vraag tijdens de bijeenkomsten.

30 aug

Op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau werkt iedereen hard aan de energietransitie. De ambities zijn groot, maar hoe zetten we de ambities om in concrete resultaten? Dat is de centrale vraag tijdens de bijeenkomsten.

30 aug

Sessie 5: Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt met Kitty van Julsingha (VNG projectteam Innovatie Jeugdbescherming) en Peter Dijkshoorn (bestuurder en jeugdpsychiater Accare).

30 aug

Er zijn verschillende workshops te volgen over actuele thema's rondom werken in de wijk, zoals mediaopvoeding, integraal werken en begeleiding van jongvolwassenen. Men kan zich inschrijven per workshop, maar ook voor een hele dag.

30 aug

Tijdens de summer school kunt u workshops volgen over actuele thema's rondom werken in de wijk, zoals mediaopvoeding, integraal werken en begeleiding van jongvolwassenen. U kunt zich inschrijven per workshop, maar ook voor de hele dag.

31 aug

Masterclass voor bestuurders die een beter begrip willen krijgen van de richtlijnen rondom internationaal protocol, cultuurverschillen en strategisch netwerken. En vooral: hoe zij hun openbare optredens op een effectievere manier in kunnen zetten om hun gemeentelijke ambities waar te maken.