Als gemeente bent u verplicht een toegankelijkheidsverklaring te publiceren voor iedere website waar u verantwoordelijk voor bent. De Invulassistent Toegankelijkheidsverklaring helpt u hierbij. Tijdens dit webinar komt u hier alles over te weten.

Jeroen Hulscher van DigiToegankelijk (Logius) licht deze invulassistent, de achtergronden en de toekomst ervan toe in dit webinar. Ook beantwoordt hij vragen die aanwezigen in de chat kunnen stellen Het webinar wordt gehost door Renée van Holsteijn, Community Manager van het VNG Digitale Toegankelijkheid Aanjaagteam.

Locatie en tijd

Online van 10:00 tot 11:00 uur.

Organisator
VNG