[nieuwe datum] Het is bijna zover: over 6 maanden treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. De eerste stappen naar een nieuwe regierol voor gemeenten zijn gezet. Er is hard gewerkt door gemeenten om een lokale en/of regionale visie neer te zetten. Deze visie geeft richting aan de verdere implementatie.

Op 1 juli vindt er een webinar plaats waarin we voor en met bestuurders vooruit blikken op het komend half jaar. Hoe vertaal je de opgestelde visie en gestelde doelen naar de daadwerkelijke uitvoering en wat wordt hierbij gevraagd van bestuurders? Waar liggen de taken en kansen om op 1 januari klaar te zijn voor de nieuwe wet? Hoe geef je invulling aan de lokale inbedding van een landelijke wet? En wat zijn de randvoorwaarden om de uitvoering van de inburgering te laten slagen?

In een paneldiscussie onder leiding van implementatiemanager nieuwe Wet inburgering Petra Ginjaar en met onder andere wethouder Lanser van de gemeente Molenlanden zullen deze vragen aan bod komen. U heeft de mogelijkheid om te reageren en mee te discussiëren over deze onderwerpen.

Locatie en tijd
  • Online
  • Van 11.00 tot 12.00 uur
Doelgroep
  • Bestuurders
Meer informatie

De VNG organiseert deze sessie en Divosa verzorgt de hosting.

Deze sessie is onderdeel van de online sessies ‘Inburgering in uitvoering 2021’.

Organisator
VNG