Door de Wnra is na 1 januari 2020 niet meer de Algemene wet bestuursrecht, maar het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Er wordt niet meer geprocedeerd bij de bestuursrechter, maar bij de kantonrechter in een verzoekschriftprocedure. In deze module staat het procesrecht centraal. Hoe moet na 2020 in het civiele arbeidsrecht worden geprocedeerd?

Het doel van deze module is op de hoogte zijn van de consequenties van de Wnra op het gebied van het procesrecht en om straks met voldoende bagage namens de werkgever arbeidsrechtelijke procedures te kunnen voeren.

Locatie en tijd

Utrecht
's middags

Doelgroep

Medewerkers van afdelingen P&O/HR (adviseurs, beleidsmedewerkers), (Arbeids-) juristen bij afdeling P&O/HR of juridische zaken.

Kosten

€ 395,-, exclusief BTW.

Meer informatie
Organisator
VNG