Gemeenten en omgevingsdiensten bereiden hun organisatie voor op de komst van de Omgevingswet. Zijn de ICT-systemen aangepast aan de gewenste proceskeuzes? De VNG biedt ICT-architectuur, procesontwerpers/projectleiders VTH en programmaleiders elke maandag een actie-afstemplaats aan.

Heel concreet: het kritisch doorlopen van alle aandachtspunten. Het bevoegd gezag zal in een team zijn eigen keuze doorlichten en nader afstemmen. Dit gebeurt in een online break-out room. Elke organisatie noteert zijn acties. Na deze twee halve dagen zijn jullie in staat zelf een aantal cruciale keuzes te maken en vervolgens in te regelen. Op basis daarvan kunnen integrale ketentesten worden uitgevoerd.

Resultaat voor het team

 • Inzicht in de gemaakte keuzes die nodig zijn om de software met DSO te laten werken.
 • Inzicht in welke risico’s nog aanwezig zijn.
 • Hierna is het mogelijk toe te werken naar een integrale ketentest.

Opbouw actie-afstemplaats
De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Achtergrond netwerkkaart
 • Toelichting issue, waarna in break-out rooms elk bevoegd gezag in overleg gaat en een voorkeurskeuze maakt.
 • Elk bevoegd gezag bepaalt zijn voorkeuren in een door de VNG beschikbaar gesteld format.
 • Elk bevoegd gezag maakt op basis daarvan afspraken hoe onderdelen worden ingeregeld.
 • Toegewerkt wordt naar een integrale ketentest.

De actie-afstemplaats vindt elke maandag plaats. 

Locatie en tijd
 • Online
 • 15.00 tot 17.00 uur
Doelgroep
 • Voor gemeenten en OD’s die zich in een team aanmelden, waarbij informatiearchitect, procesontwerper en programmamanager minimaal aanwezig zijn.
 • Voor gemeenten die op korte termijn integrale ketentesten willen gaan organiseren, maar waarbij proces en ICT nog niet of onvoldoende zijn afgestemd.
Kosten
 • Deelname is gratis.
Organisator
VNG