Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het toezicht op de Wmo 2015 en Jeugdwet. Zorgfraude is de afgelopen jaren steeds meer in het nieuws. Door misbruik van gemeenschapsgeld ontvangen kwetsbare burgers niet de zorg die zij nodig hebben.

Bent u nieuw in de functie toezichthouder rechtmatigheid Wmo 2015 en Jeugdwet, dan is deze training geschikt voor u. Tijdens de 4-daagse training maakt u kennis met de wettelijke kaders en oefent u met casuïstiek. Daarbij is er aandacht voor de in- en externe samenwerking bij het aanpakken van zorgfraude.

Programma

Onderwerpen die worden behandeld:

 • De juridische context en positie van de toezichthouder Wmo 2015 en Jeugdwet
 • Het zorglandschap in Nederland
 • Stappenplan rechtmatigheidsonderzoek Wmo 2015 en Jeugdwet
 • Oefenen met casuïstiek
 • AVG en gegevensuitwisseling bij het tegengaan van zorgfraude Wmo 2015 en Jeugdwet
 • Interne en externe samenwerking

Voorbereiding

Ter voorbereiding moet u de e-learning ‘Fraude alertheid in de zorg’ doorlopen. Daarvoor ontvangt u uiterlijk 2 weken voor de start van de training de inloggegevens.

Locatie en tijd
 • De Witte Vosch in Utrecht
 • Dag 1: maandag 12 september 2022
 • Dag 2: dinsdag 13 september 2022 
 • Dag 3: woensdag 5 oktober 2022
 • Dag 4: donderdag 6 oktober 2022

Houd rekening met 4 trainingsdagen van 09:30 uur tot ongeveer 16:30 uur.

Doelgroep
 • Deze training is bedoeld voor beginnend toezichthouders rechtmatigheid Wmo 2015 en/of Jeugdwet. Indien u twijfelt of deze training geschikt is voor u, neem dan contact op met de regioadviseur van uw regio. 
Kosten
 • Deelname aan deze 4-daagse training kost € 1.595,- (exclusief btw).

Kunt u onverwacht niet deelnemen, dan kunt u tot 1 maand voor aanvang van de training kosteloos annuleren of u kunt - tot 1 dag voor de training - een vervanger aanwijzen. Mail uw wijziging onder vermelding van de naam van de training aan: vngconnectacademie@vng.nl.

Meer informatie
Organisator
VNG Naleving