Agenda ALV 2017

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Woensdag 14 juni 2017, Zeelandhallen te Goes

De agenda en stukken kunt u hieronder downloaden.

 

Huishoudelijke zaken

1 Opening
2 Benoeming notulencommissie ALV
3 Vaststelling notulen buitengewone algemene vergadering van maandag 30 november 2016
4 Mededelingen
 

Financiële zaken

5a Jaarverslag, inclusief financieel jaarverslag en Collectieve activiteiten voor gemeenten gefinancierd vanuit het Gemeentefonds - verantwoording 2016 (Ledenbrief, 17 mei 2017)
5b Contributievoorstel 2018, (Ledenbrief, 17 mei 2017)
Bevestiging contributiewijziging VNG 2018 (Ledenbrief, 15 juni 2017)
 

Toekomst collectieve activiteiten

6 Gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (Ledenbrief, 17 mei 2017)
6a Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging
6b Uitwerking Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering
6c Activiteiten 2018 Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering
 

Verenigingszaken

7 Invulling vacatures bestuur en commissies:

Bekendmaking voorgedragen kandidaten voor vacatures in VNG bestuur en commissies (ledenbrief, 2 mei 2017)

Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten voor vacatures in VNG bestuur en commissies (ledenbrief, 31 mei 2017)

Stand van zaken moties ALV 14 juni 2017:

Ledenbrief, 9 juni 2017

Aanvullende informatie moties ALV 14 juni 2017:

Ledenbrief, 12 juni 2017

 

 

Overige zaken

8 Rondvraag / WVTTK
 
9 Sluiting

Volledige vergaderset (pdf 4MB)


Meer informatie
Nieuws en meer informatie over het jaarcongres vindt u op de speciale jaarcongrespagina: www.vng.nl/jaarcongres