Adviescommissie governance VNG

Opdracht adviescommissie governance

De adviescommissie heeft de belangrijke opdracht om binnen de bestuurlijke organisatie van de VNG te zorgen voor een kwalitatief goede en representatieve samenstelling van bestuur, vaste beleidscommissies en CvA.

Conform de aanbevelingen van de commissie governance richt de adviescommissie zich daarbij nadrukkelijk op de kwaliteit van kandidaten, waarbij de bestuurlijke organisatie herkenbaar moet blijven voor de achterban. Daartoe houdt de adviescommissie rekening met de criteria: partijpolitieke achtergrond, gemeentegrootte, doelgroep (burgemeester, wethouder, raadslid, secretaris, griffier) en geslacht.

De doelgroepen van de VNG (burgemeester, wethouder, secretaris, griffier en raadslid) zijn conform de statutaire bepalingen vertegenwoordigd in de adviescommissie. Daarbij is rekening gehouden met de verdeling over het land.

Samenstelling adviescommissie

De adviescommissie bestaat uit:

  • Peter Noordanus (burgemeester Tilburg), voorzitter
  • Sjaak van der Tak (burgemeester Westland)
  • Simon Fortuijn (wethouder Lansingerland)
  • Ida Oostmeijer-Oosting (secretaris Emmen)
  • Menno Huisman (griffier Den Helder)
  • Linda Hes (raadslid Castricum)
  • Jantine Kriens (voorzitter directieraad VNG)

Werkwijze adviescommissie

De adviescommissie governance hanteert de volgende werkwijze gedurende het selectieproces:

  • Selectie op basis van ingediende motivatie, CV’s en andere ondersteunende stukken
  • Inwinnen van referenties (optioneel)
  • Voeren van gesprekken (optioneel)