Advies en ondersteuning bij fraudepreventie Wmo/Jeugd

Heeft u vragen over fraudepreventie en handhaving in de Wmo 2015 en/of Jeugdwet? Of wilt u advies over de aanpak van fraudesignalen? De VNG helpt u op weg. Het Expertteam fraudepreventie staat voor u klaar voor (beleidsinhoudelijke) vragen. Krijgt u concrete signalen van fraude/onrechtmatig gebruik van voorzieningen op het gebied van Wmo 2015 en Jeugdwet? Dan kunt u terecht bij het Ondersteuningsteam Fraudesignalen (OTF).

Ondersteuningsteam fraudesignalen

Heeft uw gemeente te maken met concrete signalen van fraude/onrechtmatig gebruik van voorzieningen op het gebied van Wmo 2015 en Jeugdwet? Vraagt u zich af hoe hiermee om te gaan? Gemeenten kunnen met deze en andere vragen terecht bij het VNG Ondersteuningsteam Fraudesignalen (OTF).

De ondersteuning van het OTF richt zich met name op complexe gevallen waar de gemeente zelf (nog) geen raad mee weet.

Wat doet het Expertteam fraudepreventie?

  • vragen beantwoorden van gemeenten
  • een netwerk opbouwen met ketenpartners in de zorg, zoals bijvoorbeeld zorgkantoren, de Inspectie SZW, de Nza etc.
  • kennis ophalen en ervaringen en het verspreiden daarvan onder de gemeenten (o.a. best-practices)
  • het ontwikkelen van praktische handreikingen voor gemeenten 

Stel uw vraag

Of vraag het uw collega's bij andere gemeenten op het VNG forum Sociaal Domein.