Aanmeldformulier: Startbijeenkomst Innovatieve Aanpakken

Op 24 januari 2017 organiseren VNG, Bouwend Nederland en Stroomversnelling een bijeenkomst voor iedereen die betrokken is bij de Innovatieve aanpakken voor energiebesparing in de particuliere woningvoorraad.

Tijdens deze bijeenkomst worden o.a. de ondersteuningsprogramma’s toegelicht. Tijdens de werksessies nemen we u inhoudelijk mee in het onderwerp én is er ruimte voor input over de gewenste ondersteuning op dit thema.

De bijeenkomst is bestemd voor gemeenten, aanbieders en andere alliantiepartijen die een Innovatieve Aanpak gehonoreerd hebben of een nieuwe aanpak willen indienen voor de tweede ronde.

Waar

  • Het Spoorwegmuseum, Maliebaanstation 16, Utrecht

Programma

9:30 – 10:00 Inloop
10:00 – 10:05 Welkom door dagvoorzitter
10:05 – 10:30 Vraaggesprek met Sabine Galjé (Manager programma Transformatie en Energiebesparing Gebouwde Omgeving Ministerie BZK), Lian Merkx (Programmamanager Energie VNG), Joep Rats (Directeur Economische Zaken & Verenigingszaken Bouwend Nederland) over de kansen en uitdagingen van de Innovatieve Aanpakken en energiebesparing in de particuliere woningvoorraad
10:30 – 10:50 Inkijkje in de ondersteuningsprogramma’s van VNG, Bouwend Nederland en de Stroomversnelling
10:50-11:00 Koffiepauze
11:00-12:00 Interactieve werksessies ronde 1:

  • Energieprestatiegarantie en randvoorwaarden aan aanbieders Bouwend Nederland en SBR Curnet
  • Financieringsmogelijkheden voor particuliere woningeigenaren en VvE’s Stroomversnelling
  • Marketing: hoe verleid je eigenaren hun woning te verduurzamen? VNG
12:00-13.00 Interactieve werksessies ronde 2, keuze uit 3 sessies
13:00-14.00 lunch
Contactgegevens
Organisatie