De door u ingevulde informatie zal uitsluitend gebruikt worden voor activiteiten van het Netwerk ex-VNG'ers.

Indien U zich aanmeldt voor het Netwerk, dan  wordt U twee keer per jaar uitgenodigd voor een plenaire bijeenkomst van het Netwerk en ontvangt U regelmatig  een Nieuwsbrief.

Als U een voorstel heeft voor een activiteit van het Netwerk, dan kunt U dat doorgeven aan het Servicepunt.  Als U zelf met oud-collega’s een activiteit wilt ontplooien, dan  kan het Servicepunt U van dienst zijn bij het leggen van contact met de oud-collega’s, die  U daarbij wilt betrekken.

Als U in dit aanmeldingsformulier daarvoor heeft ingetekend (facultatief),  dan kunnen de VNG en/of Uw oud-collega’s een beroep doen op de inzet van Uw deskundigheid en ervaring.

 

NAW gegevens
De heer/mevrouw
VNG

(Facultatief)  Als U als deelnemer aan het Netwerk ook beschikbaar bent voor een beroep dat de VNG en/of oud-collega’s willlen doen op Uw deskundigheid en ervaring, wilt U dan onderstaande vragen invullen.

Na de VNG
Deskundigheid
Meerdere antwoorden mogelijk
AVG
Hierbij verklaar ik
akkoord te zijn, dat de bij het Netwerk ex-VNG’ers van mij bekende NAW-gegevens door de VNG mogen worden gebruikt voor uitnodigingen voor bijeenkomsten en recepties van medewerkers:
En voor verzoeken om een inbreng te leveren aan een VNG-thema/-activiteit:
Foto’s, beeld- en geluidsopnamen

Tijdens VNG-bijeenkomsten worden foto’s en/of beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Wij gebruiken dit materiaal voor onze communicatie-uitingen, verslagen en promotie van vervolgactiviteiten. Wilt u niet op de foto en/of beeld- en geluidsopnamen, dan kunt u dit bij binnenkomst doorgeven aan de fotograaf of filmmaker, of aan de organisatoren.
Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens vindt u in onze privacyverklaring op vng.nl

Atriumlezingen
Uitnodigingen

Tijdens VNG-bijeenkomsten worden foto’s en/of beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Wij gebruiken dit materiaal voor onze communicatie-uitingen, verslagen en promotie van vervolgactiviteiten. Wilt u niet op de foto en/of beeld- en geluidsopnamen, dan kunt u dit bij binnenkomst doorgeven aan de fotograaf of filmmaker, of aan de organisatoren.