Naw-gegevens
Ik ben:
Masterclasses
Ik meld me voor:
Deelsessies
Deelsessies masterclass lokale inclusie 1: Ga uit van het sociaal model
Deelsessies masterclass lokale inclusie 2: Creëer intrinsieke motivatie en draagvlak voor inclusie
Deelsessies masterclass lokale inclusie 3: Werk samen aan lokaal inclusiebeleid
Heeft u bepaalde behoeftes waar we rekening mee kunnen houden?