Om mee te doen aan GemeenteDelers 2023, vult u het formulier hieronder in. Hoe ver uw casus ook komt in de competitie, het levert u in ieder geval waardevolle feedback op over het initiatief. Elke aanmelding kan daarnaast aandacht krijgen via de website van GemeenteDelers, onze sponsoren, congressen en op veel andere manieren. Alle finalisten krijgen het aanbod om hun casus in een professioneel filmpje te promoten. Dit alles levert vaak ook veel interne aandacht en waardering op.

Wat doen we met de gegevens van uw aanmelding?

De informatie die u hier invult, wordt gebruikt om in elke ronde te bepalen of de casus door is naar de volgende ronde. Daarnaast helpt het de beoordelaars om vergelijkbare casussen in dezelfde categorie te plaatsen. Ten slotte kan deze informatie in de VNG Databank Praktijkvoorbeelden gepubliceerd worden, zodat alle gemeenten met de casus aan de slag kunnen.

Uw casus aanmelden

Lees tijdens het invullen ook de toelichting bij een aantal velden. Meer uitleg over de aanmelding en criteria vindt u in de Criteria GemeenteDelers 2023.

 

Contactgegevens

Eerste contactpersoon

De eerste contactpersoon is altijd iemand die bij een gemeente werkt.

Gebruik hier uw gemeentelijke e-mailadres

Tweede contactpersoon

Dit mag ook iemand zijn vanuit een andere organisatie.

Algemene informatie over uw casus
Deze titel wordt gebruikt in alle (nieuws)berichten en overzichten. Zorg daarom dat deze titel een korte en krachtige presentatie van uw casus is.
De casus past het beste bij de categorie(ën):
Het aantal geselecteerde categorieën maakt niet uit voor de beoordeling.

Kies 1 of meer categorieën:
Iedereen doet mee, krijgt gelijke kansen, kan een goed bestaan opbouwen en gezond leven
De inrichting van de schaarse fysieke ruimte waarin we met elkaar samenleven: initiatieven die gaan over onder andere fysieke leefomgeving, Omgevingswet, energie, klimaat en lokale/regionale economie.
Inwoners en ondernemers kunnen beleid en uitvoering van hun (veilige) gemeente beïnvloeden en bewonersinitiatieven worden aangemoedigd.
Alle manieren waarop gemeenten hun dienstverlening verbeteren, versnellen of transformeren.
De casus draagt bij aan deze maatschappelijke opgaven:
Deze 13 maatschappelijke opgaven vatten de belangrijkste onderwerpen in de gemeentelijke uitvoering samen. Deze komen uit een scan van de coalitie-akkoorden. Welke opgaven u kiest, heeft geen invloed op de beoordeling van de casus. De keuze geeft wel meer invulling aan de hierboven gekozen categorie.

Kies de best passende opgaven, minimaal 1:
De relatie met onze natuurlijke leefomgeving en de invloed daarvan op hoe we wonen, werken, ons verplaatsen en omgaan met bedrijfsleven en natuur.
De ruimtelijke en sociale impact van een veranderende bevolkingsopbouw, omgaan met diversiteit en tegenaan van polarisatie.
De invloed van ‘meer online’ op wonen, werken, recreëren, zorgen en andere activiteiten.
De doorbraken in robotica, elektrische mobiliteit, duurzame energie en nog veel meer technologische ontwikkelingen, die de samenleving drastisch veranderen.
De veranderende balans tussen markt en overheid en de verschuivende verantwoordelijkheden tussen overheden.
De ontwikkelingen die te maken hebben met overheidsfinanciën, vermogensongelijkheid en potentiële tekorten van milieuruimte, grondstoffen en mensen.
De relatie tussen de beschikbaarheid van mensen op de kwaliteit en continuïteit van dienstverlening en productie.
De veranderingen voor de gebouwde omgeving, mobiliteit, arbeidsmarkt en industrie door de overgang naar duurzame energiebronnen.
De impact van een bevolking die steeds ouder wordt.
Het verbeteren van gelijkheid in kansen, opleiding, inkomen en vermogen en daardoor in gezondheid en levensverwachting en het vergroten van bestaanszekerheid.
De veranderende sociale cohesie als gevolg van kleinere en andere huishoudens en tegelijkertijd nieuwe vormen van gemeenschapszin.
De impact van onzekere ontwikkelingen in digitale veiligheid, terrorismedreiging, ondermijning en natuurlijke incidenten op de (ervaren) veiligheid.
De impact van internationale gemeenschappen in een wereldwijde economie en grenzeloze uitwisseling.
Vul hieronder een andere maatschappelijk opgave in.
Inhoudelijke vragen over uw casus
Vul hier maand en jaar in.
Vul hier maand en jaar in of geef kort de status aan als de casus nog loopt.
Laat in uw antwoord zien hoe de casus aantoonbaar de doelen heeft gerealiseerd voor de beoogde doelgroep, rekening houdend met de context. En hoe de daarbij opgedane lessen zijn gedeeld en toegepast in de organisatie. Lees meer over het criterium Succesvol.
Laat in uw antwoord zien hoe de casus waardering oogst van de gebruikers en bijdraagt aan welzijn, geluk en menselijke maat. En hoe de casus aandacht heeft voor inclusiviteit, gebruiksvriendelijkheid, participatie, leefomgeving en de menselijke maat. Lees meer over het criterium Waardevol.
Laat in uw antwoord zien of de casus zo is gedocumenteerd en gestandaardiseerd dat andere gemeenten er makkelijk gebruik van kunnen maken. Vertel eventueel of de casus zelf hergebruikt is of dat andere gemeenten met dezelfde casus werken. Lees meer over het criterium Herbruikbaar.

Privacy

In de VNG privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met de door u aangeleverde gegevens.