Aan de slag met gezondheidsbeleid [in bewerking]

Een gezond sociaal domein begint bij gezonde inwoners. Gemeenten investeren steeds meer in een stevig integraal en preventief gezondheidsbeleid. Deze startpagina helpt gemeenten daarbij, door bruikbare informatie over lokaal gezondheidsbeleid op één plek te bundelen.

Voordat u begint

Voordat u aan de slag gaat met het ontwikkelen van het lokale gezondheidsbeleid in uw gemeente is het van belang dat u goed voorbereid bent. Bent u bijvoorbeeld goed op de hoogte van uw wettelijke taak? En weet u wat de succesfactoren zijn voor goedwerkend lokaal gezondheidsbeleid?

Lees hieronder snel verder en ga aan de slag!

Beleidsproces

Om te zorgen dat steeds voor iedere betrokkene helder blijft wat de bedoeling is van het beleid - wat is het vraagstuk en dragen de ingezette maatregelen bij aan het oplossen van het vraagstuk - helpt het om de beleidscyclus te volgen. De beleidscyclus is een methode om continu vraag, inzet en resultaten te toetsen en waar nodig bij te stellen.

Over de startpagina ‘aan de slag met gezondheidsbeleid’

Deze startpagina is ontwikkeld in samenwerking met Pharos en het RIVM. De startpagina biedt gemeenteambtenaren handvatten voor het doorlopen van de beleidscyclus en zet de belangrijkste randvoorwaarden voor succesvol gezondheidsbeleid uiteen. Lees verder