VNG Homepage

Oproep

Mis nooit meer ons laatste nieuws. Meld u aan voor het VNG-weekoverzicht.

Premies en pakketten collectieve zorgverzekering 2016 bekend

IZA en Zilveren Kruis hebben hun premies en vergoedingen voor de collectieve zorgverzekering in 2016 bekendgemaakt. Ze hebben deze vastgesteld in overleg met VNG, IPO en de Unie van Waterschappen.

Wijziging Aanbestedingswet 2012: de insteek van gemeenten

Elke gemeente heeft te maken met nationale en Europese aanbestedingsregels. De nieuwe aanbestedingsrichtlijnen bieden gelukkig meer ruimte en flexibiliteit, hopelijk wordt dat met de implementatie (via een wijziging van de Aanbestedingswet) niet ingeperkt.

Uw hulp nodig bij invoering Digitaal Stelsel Omgevingswet

De juiste informatie over een bepaald gebied met één klik beschikbaar. Dat is voor de uitvoering van de Omgevingswet van belang. Daarom wordt tot 2024 gewerkt aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Rechter: vuurwerkverbod Hilversum is toegestaan

Het college van B&W van de gemeente Hilversum is bevoegd om het winkel- en uitgaanscentrum aan te wijzen als gebied waar het met de jaarwisseling verboden is vuurwerk af te steken.

In VNG Magazine: Special werkgeverschap

De economische crisis heeft een verwoestende uitwerking op de arbeidsmarkt. Veel ambtenaren zitten vast in hun baan, er is nauwelijks sprake van mobiliteit.

Hoe wisselen gemeenten jeugdzorggegevens uit via CORV?

In het nieuwe jeugdstelsel wisselen gemeenten gegevens uit over kwetsbare kinderen, waarbij het privacy-aspect van belang is. Om een veilig berichtenverkeer te garanderen is speciaal het CORV-systeem ontwikkeld. Wat is de actuele stand van zaken?   

1 december Startbijeenkomst input leden inzetbrief CAO

Eind dit jaar gaan de onderhandelingen over een nieuwe cao weer van start. Het CvA stelt daarom binnenkort een inzetbrief vast. Ter voorbereiding organiseert de VNG dinsdag 1 december een startbijeenkomst om uw eerste meningen, ideeën en visies hierover op te halen.

Voorkom neveneffecten van de WAS op schuldhulpverlening

VNG, Divosa, NVVK en Cedris willen een oplossing voor de neveneffecten van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). We hebben zorgen over de neveneffecten van de WAS op de schuldhulpverlening en daarmee op kwetsbare personen.

Handreiking voor effectieve schuldhulpverlening

Naar de handreiking