VNG Homepage

Let op

De VNG is donderdag 5 mei en vrijdag 6 mei 2016 gesloten

18 mei: bijeenkomst Uitwerkingsakkoord Asielinstroom

De VNG heeft met het kabinet een onderhandelaarsakkoord gesloten over het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom. Dit akkoord is via een ledenraadpleging voorgelegd aan alle gemeenten. Op 18 mei a.s. organiseert de VNG in Nieuwegein een bijeenkomst over het akkoord.

Ledenraadpleging Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom

De VNG sloot gisteren met het kabinet het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielstroom. Beide partijen willen de integratie en participatie van vergunninghouders bevorderen via afspraken op het gebied van onderwijs, werk en gezondheid. 

VNG adviescommissie draagt 21 kandidaten voor

De kandidaten van de adviescommissie voor in totaal 21 vacatures in bestuur en commissies van de VNG zijn bekend. Voor het VNG bestuur worden drie kandidaten voorgedragen.

Handreiking besluitvorming opvang asielzoekers

Een nieuwe handreiking ondersteunt gemeenten bij de besluitvorming rondom de opvang van asielzoekers en huisvesting van vergunninghouders. U kunt hiermee het proces zorgvuldig doorlopen, ongeacht de uitkomst van het inhoudelijke besluit.

Bijeenkomst Energiek decentraal: donderdag 12 mei

Heeft u zich al aangemeld voor de bestuurdersbijeenkomst Energiek decentraal, op donderdag 12 mei? Tijdens deze bijeenkomst pakt u de lokale energietransitie-opgaven bij de kop. Zes verschillende thema's over de lokale energietransitie-opgaven voor de lange termijn staan op het progamma.

Brede aanpak onverzekerdheid personen met verward gedrag

Het kabinet en de VNG gaan gezamenlijk het probleem van onverzekerdheid van verwarde personen aanpakken. Dit schrijven ministers Schippers (Volksgezondheid) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie) aan de Tweede Kamer.

Vereenvoudiging Participatiewet en Wet banenafspraak

Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft besloten om de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten verder te vereenvoudigen. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede kamer van 29 april 2016.

Terugblik vergadering VNG-bestuur 28 april 2016

Het VNG-bestuur gaat akkoord met het onderhandelaarsakkoord Omgevingswet. In het onderhandelaarsakkoord is een principe-afspraak gemaakt over de verdeling van de investeringskosten, de transitiekosten en de uitvoeringskosten ontstaan door invoering van de Omgevingswet.

VNG Magazine

Het VNG Magazine is verschenen. Bekijk het nieuwste nummer.