VNG Homepage

Oproep

 Meld u aan voor het VNG-weekoverzicht voor alle ledenbrieven, bijeenkomsten en nieuwsberichten

Update ontwikkelingen Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet komt eraan! Minister Schultz, de VNG, het IPO en de UvW sloten in april een financieel akkoord over de verdeling van de kosten en de baten. In een ledenbrief leest u meer over het belang en over de hoofdlijnen van het financieel akkoord.

De VNG Nieuwsapp: het laatste nieuws bij de hand!

Dagelijks op de hoogte blijven van het nieuws over gemeenten en de landelijke politiek? Download dan de VNG Nieuwsapp en volg het laatste nieuws van de VNG, de redactie van VNG Magazine (Sdu) en ANP Politiek!

Deadline indienen plannen Participatieverklaring 1 september

Gemeenten moeten uiterlijk 1 september 2016 bij het COA een plan van aanpak indienen voor de uitvoering van het participatieverklaringstraject voor nieuwkomers. Alleen dan komen gemeenten in aanmerking voor het extra budget maatschappelijke begeleiding van €1370 per statushouder.

Verdeling budgetten Beschermd Wonen en Opvang over 2017

Hoe wordt het budget Beschermd Wonen en de decentralisatie-uitkeringen Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang voor het komende jaar over gemeenten verdeeld? Staatssecretaris Van Rijn en de VNG kwamen hierover in een bestuurlijk overleg tot afspraken.

Geen tegenkandidaten vacatures VNG-bestuur en commissies

Op de voordracht van de adviescommissie voor de invulling van 21 vacatures in het VNG-bestuur en een aantal vaste beleidscommissies zijn geen tegenkandidaten gesteld.

Eindelijk een breed moratorium schuldhulpverlening

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie willen een ‘breed moratorium’ van een halfjaar instellen bij schuldhulpverlening. Na intensief overleg met gemeenten, NVVK en de gerechtsdeurwaarders is een ontwerpbesluit gemaakt.

Uitkomst bestuurlijk overleg over AMvB inkoop Wmo

Verstoort een minimumtarief niet de marktwerking? Hoe krijgen gemeenten inzicht in de kosten van aanbieders? Hoeveel ruimte blijft er voor vernieuwende vormen van aanbesteding? Deze zorgen over de AMvB 'inkoop Wmo' besprak de VNG in een bestuurlijk overleg met staatssecretaris Van Rijn (VWS).

TK bespreekt visie rechtspositie politieke ambtsdragers

De Tweede Kamer debatteerde 25 mei over het rapport ‘Bijzondere ambten, een toegesneden rechtspositie’. Deze visie is opgesteld door het ministerie van BZK en onderschreven door alle koepels van decentrale overheden en alle beroepsverenigingen van politici. 

Bekijk het het nieuwste nummer