VNG Homepage

Oproep

Mis nooit meer ons laatste nieuws. Meld u aan voor het VNG-weekoverzicht.

Gezamenlijke aanpak problemen asielinstroom

Zoals bekend, heeft Nederland te maken met een verhoogde instroom van asielzoekers. De VNG, het IPO en het kabinet kwamen vandaag tot afspraken om samen de problemen met de opvang en huisvesting, scholing en integratie aan te pakken.

Uitspraken rechters over Bed, Bad Brood-regeling

Afgelopen donderdag waren er twee belangrijke uitspraken die van invloed zijn op de Bed, Bad en Brood-regeling. Half december bespreken Rijk en VNG de gevolgen van de uitspraken en het bestuurlijke vervolg in een bestuurlijk overleg.

PGB-landkaart is controlekaart, geen scorekaart

Ketenregie publiceerde vorige week een landkaart waarop zichtbaar is welk percentage pgb-budgetten aangeleverd én verwerkt zijn in het systeem van de SVB ten opzichte van 2015. Dat deze kaart geen scorekaart maar een controlekaart is leggen we in dit nieuwsbericht uit.

Onderzoek: Impact Omgevingswet steeds duidelijker

Gemeenten, provincies en waterschappen en Rijk zijn zich steeds meer bewust van de veranderingen die gepaard gaan met de invoering van de Omgevingswet. Bijna alle partijen zijn inmiddels gestart met nadenken over de implementatie van de wet binnen de eigen organisatie.

Terugblik vergadering VNG-bestuur november 2015

De voorzitter opent de vergadering met twee actualiteiten: de bijeenkomst van IPO, Unie van Waterschappen en VNG, en de publicatie van het rapport van de Commissie Toekomst Beschermd Wonen.

Gemeenten kritisch over Wet kinderopvang en peuterspeelzalen

Gemeenten hebben bedenkingen bij het Wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen. De VNG stuurde de Tweede Kamer deze week een brief met onze uitgebreide reactie op het voorstel van minister Asscher (SZW).

Wijziging Aanbestedingswet 2012: de insteek van gemeenten

Elke gemeente heeft te maken met nationale en Europese aanbestedingsregels. De nieuwe aanbestedingsrichtlijnen bieden gelukkig meer ruimte en flexibiliteit, hopelijk wordt dat met de implementatie (via een wijziging van de Aanbestedingswet) niet ingeperkt.

Uw hulp nodig bij invoering Digitaal Stelsel Omgevingswet

De juiste informatie over een bepaald gebied met één klik beschikbaar. Dat is voor de uitvoering van de Omgevingswet van belang. Daarom wordt tot 2024 gewerkt aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Handreiking voor effectieve schuldhulpverlening

Naar de handreiking