Vereniging van Nederlandse Gemeenten: VNG

Eerste reactie VNG op analyse verkiezingsprogramma's

Het CPB publiceerde op 16 februari een analyse van de verschillende verkiezingsprogramma’s. Die analyse levert voor gemeenten een wisselend beeld op. VNG-voorzitter Jan van Zanen geeft een eerste reactie.

Nu op Twitter

Producten en diensten

Om gemeenten te helpen bij de steeds wisselende vragen en behoefte van de samenleving, biedt de VNG verschillende producten en diensten: van ondersteuningsteams die bij gemeenten ‘over de vloer’ komen tot uitwisseling van kennis via het Informatiecentrum, VNG-Magazine, handige publicaties, nieuwsbrieven en ledenbrieven.