VNG Homepage

Let op

Wegens werkzaamheden aan de zoekmachine zijn de zoekresultaten momenteel niet optimaal. Excuses voor het ongemak.

Pact van Amsterdam is vastgesteld

Steden krijgen een sterkere positie in Europa. Dat hebben de steden, de Europese Commissie en alle 28 lidstaten afgesproken in het Pact van Amsterdam. Het Pact is vastgesteld bij een informele ministersbijeenkomst in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. 

Onvangen moties voor Algemene Ledenvergadering 8 juni

De VNG heeft voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 8 juni in Haarlemmermeer twee moties ontvangen: een over houtrook, de tweede heeft betrekking op het Gemeentefonds.

VIVO: Eerste mijlpaal naar digitaal stelsel Omgevingswet

Hoe willen we werken met de Omgevingswet en wat betekent dat voor het stroomlijnen van informatie? Dit onderzochten medewerkers bij provincies, gemeenten en waterschappen. De uitkomsten ervan staan in de Verkenningen Informatievoorziening Omgevingswet (VIVO’s).

VNG brengt voortgang energiebesparing koopwoningen in kaart

De VNG heeft voor elke regio in Nederland een 'atlas' gemaakt waarin de voortgang van de ondersteuningsstructuur voor energiebesparing bij particuliere woningen in kaart is gebracht. Alle 390 gemeenten verspreid over 29 regio's staan op de kaart.

Stedelijke armoede kernpunt in Urban Agenda

De aanpak van armoede in steden is een kernpunt in de Urban Agenda en in het Pact van Amsterdam. Steden willen samen met de Europese Commissie werken aan oplossingen.

Vandaag cruciale dag voor Europese steden

In Amsterdam is zojuist het Forum over de Europese agenda van de stad (Urban Agenda) geopend. De urgente opgaven liggen in de stad,’ zei burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam.

Terugblik Eendaagse Arbeidszaken: De toekomst begint vandaag

In Amersfoort waren 200 P&O’ers vanuit het hele land bijeen om deel te nemen aan de Eendaagse Arbeidszaken. De dag met als titel: De toekomst begint vandaag ging na een actieve warming up van twee hartelijke dames in de binnentuin van de prachtige locatie vol energie van start.

Lokaal bestuur onmisbare speler bij humanitaire crises

'Er is een belangrijke rol en verantwoordelijkheid voor lokale overheden bij humanitaire crises. Politiek leiderschap op lokaal niveau is bovendien belangrijk in het voorkomen en beëindigen van conflicten.’ Burgemeester Metz benadrukte deze punten op de World Humanitarian Summit.

Bekijk het het nieuwste nummer