Praktijkvoorbeelden

De databank praktijkvoorbeelden biedt gemeenten een platform voor inspiratie en het uitwisselen van kennis en ervaring. Door uw kennis te delen kunnen andere gemeenten met deze informatie aan de slag en bouwen we samen aan een waardevolle collectie.

BEKIJK INFORMATIE OP MAAT MET MIJN VNG

Mensen aan het werk in kantooromgeving

Bekijk informatie op maat, stel vragen aan collega's van andere gemeenten, breid uw netwerk uit. Mijn VNG is een nieuwe online dienst voor gemeentelijke professionals en bestuurders.