Les 3: Denk na over een goede marketingstrategie

De verduurzaming van de bestaande koopwoningvoorraad is dus een transitie die verkocht moet worden. Aangezien er geen verplichtingen bestaan, beslissen eigenaren om wel of niet te verduurzamen. Een goede marketingstrategie is voor het slagen van een Aanpak dus essentieel. Rutten geeft aan dat de marketing van Aanpakken vaak nog te individueel is vormgegeven. “Er is meer online marketing nodig. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van online tools, kan de klant zelf een eerste analyse maken van de benodigde stappen voor verduurzaming van zijn woning. Dit geeft al in een vroeg stadium duidelijkheid aan de woningeigenaren.”

De mogelijkheid tot opschaling is wat Rutten betreft dus ook voor een goede marketingstrategie van groot belang. Een Aanpak kan niet leunen op huis-aan-huisreclame of keukentafelgesprekken. Een sterke (online) campagne op basis van goede segmentering van doelgroepen, belooft meer resultaten. “Het is van belang te denken vanuit de klant”, vult Bokhoven aan. Wanneer je als klant door een enthousiast team wordt benaderd met duidelijke opties, ben je eerder geneigd de transitie te omarmen. Aangezien woningeigenaren overtuigd moeten worden om ook op individueel niveau de transitie in gang te zetten, moeten de opties hen aanspreken. Een digitale tool kan daarbij helpen.