Les 1 - Probeer iets nieuws, leer en laat anderen meeleren

Via het VNG-programma Innovatieve aanpakken wordt aan gemeenten en hun samenwerkingspartners de kans geboden om oplossingen voor de verduurzaming van de bestaande koopwoningvoorraad te ontwikkelen en uit te voeren. Procesinnovatie staat in deze Aanpakken centraal. Vragen die hierbij spelen, zijn bijvoorbeeld hoe vraag en aanbod gecreëerd worden en hoe producten en diensten slim gecombineerd kunnen worden. “Innovatie is iets anders dan een goed idee. De Aanpakken die door de VNG ondersteund worden, zijn kansrijke ideeën waarin men risico durft te nemen” geeft voorzitter Van der Steen aan. Alleen wanneer men in staat wordt gesteld te proberen, kan men leren. “Van tevoren weet je niet wat er lukt”, aldus Valk.

Het is onnodig om het wiel steeds opnieuw uit te vinden. Door met elkaar te reflecteren op successen en missers wordt de effectiviteit van de Aanpakken verhoogd.

Ook wanneer een Aanpak niet slaagt, kan daaruit veel kennis worden opgedaan, zo wordt immers geïdentificeerd wat kansrijk is en wat niet. Bokhoven geeft aan dat een belangrijke voorwaarde is dat de kennis die wordt opgedaan, gedeeld wordt met anderen. “Het is onnodig om het wiel steeds opnieuw uit te vinden. Door met elkaar te reflecteren op successen en missers wordt de effectiviteit van de Aanpakken verhoogd.”

Reflectie is een logisch vervolg op innovatie. Om te kunnen reflecteren, is het belangrijk om de resultaten van innovatie inzichtelijk en het liefst meetbaar te maken. Meetbaarheid is echter lastig te realiseren bij innovaties; de toekomst blijft immers ongewis. “Het is wel van belang aan te geven waar de successen van een Aanpak hebben gezeten”, geeft Salomons aan. Zo blijft duidelijk dat een Aanpak nog niet is geslaagd wanneer pas een eerste stap is gezet. Want vaak wordt zo’n eerste innovatiestap al door de initiatiefnemers als succes ervaren. Meer nadruk op noodzaak tot onderbouwing van successen zou moeten leiden tot een meer op het einddoel gerichte innovatie.

Binnen de Aanpakken was dit van belang in het beoordelingsproces, maar het belang van verantwoording over resultaten is ook voor toekomstige innovaties een belangrijke les. Door kennis te delen en resultaten inzichtelijk te maken, wordt de voortzetting van de innovatie gelegitimeerd. Legitimatie maakt het mogelijk de innovatie in de toekomst op te schalen.