Conclusie: Een leerzaam kijkje

Van der Steen geeft als voorzitter een overkoepelende beschouwing van het programma: “Er gebeuren concrete dingen. Mensen zijn aan de slag en er worden stappen gezet. Een beweging is ontstaan waarin nieuwe ondernemingen en businessplannen richting duurzaamheid bewegen.” De grote waarde van de Aanpakken is dat zij stimulering bieden en de mogelijkheid geven te leren voor oplossingsrichtingen in de toekomst. Nieuwe partijen met nieuwe ideeën krijgen de mogelijkheid stappen in de goede richting te nemen.

Om een leerzaam kijkje in de toekomst te realiseren, is de kennis die uit innovatie voortkomt bijzonder waardevol. Aanpakken moeten kunnen proberen, leren en bovendien anderen de kans bieden mee te leren. Wanneer een Aanpak succesvol blijkt, is opschaling de volgende stap. Om deze opschaling te realiseren, is een goede marketingstrategie vereist. Dankzij deze marketing wordt toekomstige vraag gecreëerd. Deze vraag kan slechts beantwoord worden, wanneer een daaraan gekoppeld kwalitatief aanbod bestaat. Om de verduurzaming van de bestaande koopwoningvoorraad daadwerkelijk te kunnen realiseren, is het essentieel dat randvoorwaarden vanuit de Rijksoverheid gecreëerd worden. Eigenaren moeten immers gestimuleerd en wellicht verplicht worden om hun woning toekomstbestendig te maken.

Om opschaling te realiseren, is een goede marketingstrategie vereist. Dankzij deze marketing wordt toekomstige vraag gecreëerd. Deze vraag kan slechts beantwoord worden, wanneer een daaraan gekoppeld kwalitatief aanbod bestaat.

De Aanpakken bieden dankzij hun innovatieve karakter een leerzame kijk in de toekomst. Alle Aanpakken, ook als zij niet tot het door hen gewenste resultaat hebben geleid, hebben voorzien in lessen voor de verduurzaming van de bestaande koopwoningvoorraad; een belangrijke manier om de energietransitie te realiseren.

Meer informatie