VNG Zoeken

Zoekresultaten (1-10 van de 26)

 • Informatievoorziening ZZP'ers

  Overige

  Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Hilversum en de Belastingdienst. Meer informatie Voor meer informatie over dit project zie de site van KING  

 • Beleid, wet- en regelgeving kinderopvang

  Overige

  financiering gemeentelijke doelgroep naar de Belastingdienst in 2013 (juli 2012) Een van de bezuinigingen is het inkomensafhankelijk maken van

 • Raads- en commissieleden: Overmaken raadsvergoeding

  Overige

  vergoedingen De gemeente doet altijd opgave bij de Belastingdienst over de uitgekeerde raads- en onkostenvergoedingen volgens het formulier IB-47.

 • Ketens en koppeling per domein waarbij certificaten worden gebruikt

  Overige

  Koppeling WOZ Waarderingskamer Waarderingskamer Belastingdienst, toeslagen Belastingdienst BNG BNG CJI Incasso CJI   8.     Jeugd, onderwijs Keten

 • Raads- en commissieleden: Fiscale aspecten

  Overige

  De raadsvergoeding is voor de Belastingdienst inkomen. Het uitgangspunt is dat deze vergoedingen bruto worden uitbetaald. Bij dat uitgangspunt

 • Wethouders: Fiscale aspecten

  Overige

  fiscaal belaste bezoldiging en wordt door de Belastingdienst aangemerkt als inkomen. De netto onkostenvergoeding is aangewezen als eindheffingsbestanddeel

 • Invordering

  Overige

  de uitvoering van de rijksbelastingen door de Belastingdienst. Deze regels zijn ook van toepassing verklaard op de gemeentelijke belastingen.

 • Kandidaatstelling en benoeming

  Overige

  aanbevolen kandidaat vindt naslag plaats bij AIVD en Belastingdienst door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Meer informatie: Circulaire benoeming

 • Veelgestelde vragen en antwoorden DigiNotar

  Overige

  overheidscertificaten voor de communicatie met de Belastingdienst? De meeste ondernemers en hun intermediairs maken gebruik van het zogenoemde BAPI-

 • Veel gestelde vragen Rechtspositie burgemeesters

  Overige

  opgenomen in het handboek Loonheffingen van de Belastingdienst. Sollicitatieplicht en re-integratie   Wat is planmatige begeleiding en wanneer